DOVOLENÁ 2024: od 1. 7. do 7. 7. 2024 máme firemní dovolenou. Objednávky budou vyřizovány od 8. 7. 2024. Děkujeme za pochopení.

Stříbřenka

Stříbřenka je určena pro nátěry kamen, kouřovodů, topných těles, výfuků a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500 °C. 


64 Kč
Kategorie: Vypalovací barvy
Balení: PET láhev 100 g
Odstín: stříbrná 0910
Podklad: kov
Aplikace: štětec
Zasychání: cca. 2 hod.
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Skladování: +5°C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem! Uchovávejte mimo dosah dětí!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění v neporušeném balení
Specifická rizikovost: varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá tuhá látka. Při styku s vodou uvolňuje hořlavé plyny. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.
 

Stříbřenka je určena pro nátěry kamen, kouřovodů, topných těles, výfuků a jiných předmětů s maximální povrchovou teplotou do 500 °C. Nanášíme na dokonale připravený podklad, který je zbaven rzi, prachu, mastnot a nečistot. Nanášíme v souvislých vrstvách pomocí štětce na ještě teplý podklad cca. +50 °C. Doporučujeme nanášet ve dvou slabých vrstvách nejlépe 2 hodiny po sobě.