Odmašťovač FORTE

Alkalický čisticí prostředek k čištění a k odmašťování povrchů


134 Kč
Kategorie: Technické čističe a odmašťovače
Balení: PE láhev 500 ml
Odstín: čirá kapalina
Podklad: kovy, plasty, lamináty
Aplikace: štětec, váleček, nástřik, ponorem, hadřík
Aplikační teplota: pro nanášení je od +5 °C do +25 °C
Vydatnost: 10 – 40 m2/500 ml při jednom nátěru
Mytí pomůcek: teplá voda
Skladování a přeprava: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
Záruční doba: 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení. Před uskladněním dobře uzavřete!
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 

Odmašťovač je koncentrát pro přípravu velmi účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku pro čištění středně znečištěných povrchů a odstraňování mastnot. Neobsahuje hydroxidy. Odmašťovač je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod.