Pyrosiřičitan draselný konzervant E 224

K síření vína, desinfekce sudů a lahví, konzervace potravin


13 Kč
Kategorie: Ostatní
Balení: 10 g
Odstín: světle hnědý
Ředidlo a mytí pomůcek: teplá voda
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až +25 °C
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před hlodavci!
Záruční doba: neomezená v neporušeném balení
Specifická rizikovost: nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje vážné poškození očí.
 

K síření vína, desinfekce sudů a lahví, konzervace potravin