Kyselina sorbová E 200

Potravinářská kyselina, která se používá se pro konzervování potravin.


8 Kč
Kategorie: Ostatní
Balení: 2 g
Odstín: bílý
Ředidlo a mytí pomůcek: teplá voda
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: varování
Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 

Potravinářská kyselina, která se používá se pro konzervování potravin.