Barvožrout

Efekt lupa
  • 1 z 2

Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový odstraňovač nátěrů. 

 

Upozornění

Výrobek podléhá ADR přepravě! Podrobnosti a cenu najdete na stránce Doprava.


281 Kč 2 072 Kč 3 705 Kč 173 Kč od 173 Kč
  • Balení
Kategorie: Odstraňovač nátěrů / Odrezovače
Odstín: bílo-šedá kapalina
Podklad: kov, dřevo, beton
Mytí pomůcek: aceton
Aplikace: štětec, váleček
Aplikační teplota: pro nanášení je od +15 °C do +25 °C
Vydatnost: 10-14 m2/kg
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
Specifická rizikovost: nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Toxický při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický při styku s kůží. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický při vdechování. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje poškození orgánů.
 

Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový odstraňovač nátěrů. Používá se k odstraňování olejových, syntetických, epoxidových, polyuretanových a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových podkladů.

 

Upozornění

Výrobek podléhá ADR přepravě! Podrobnosti a cenu najdete na stránce Doprava.