DOVOLENÁ 2024: od 1. 7. do 7. 7. 2024 máme firemní dovolenou. Objednávky budou vyřizovány od 8. 7. 2024. Děkujeme za pochopení.

Barvožrout spray

Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový odstraňovač nátěrů. 


236 Kč
Kategorie: Odstraňovač nátěrů / Odrezovače
Balení: spray 400 ml
Odstín: bílo-šedá kapalina
Podklad: kov, dřevo, beton
Mytí pomůcek: aceton
Aplikace: štětec, váleček
Aplikační teplota: pro nanášení je od +15 °C do +25 °C
Vydatnost: 10-14 m2/kg
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Skladovatelnost: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před mrazem!
Specifická rizikovost: nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Extrémně hořlavý plyn. Extrémně hořlavý aerosol. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Hořlavá kapalina a páry. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Toxický při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický při styku s kůží. Způsobuje vážné podráždění očí. Toxický při vdechování. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje poškození orgánů.
 

Barvožrout je vysoce účinný univerzální gelový odstraňovač nátěrů. Používá se k odstraňování olejových, syntetických, epoxidových, polyuretanových a disperzních nátěrů z kovových, dřevěných i betonových podkladů.