Tip

ProAktiv® lihové mořidlo

Lihové mořidlo se používá k probarvování a ošetření přírodního dřeva do matných odstínů dřeva v interiéru i exteriéru.

 


92 Kč
  • Balení
  • Odstín
Kategorie: Laky syntetické, epoxidové, mořidla
Odstín: 01 smrk, 02 borovice, 03 dub tmavý, 04 zlatý dub, 05 cedr, 06 pinie, 07 kaštan, 08 dub, 09 tis, 10 teak, 11 henessy, 12 meruňka, 13 cherry, 14 třešeň, 15 červený, 16 mahagon světlý, 17 mahagon, 18 tropický mahagon, 19 ořech, 20 hněď tmavá, 21 palisandr, 22 čerň eben, 23 jedle, 24 modř
Podklad: dřevo
Aplikace: štětec
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 8–10 m2/1 l dle tvrdosti a nasákavosti dřeva
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, S6006
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Záruční doba: 36 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 

Lihové mořidlo se používá k probarvování a ošetření přírodního dřeva do matných odstínů dřeva v interiéru i exteriéru.