AktivLak® S1009 na chaty a chalupy

Efekt lupa
  • 1 z 3

Aktivlak je syntetický, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiér i exteriér.

 


205 Kč 887 Kč od 205 Kč
  • Balení
Kategorie: Laky syntetické, epoxidové, mořidla
Odstín: bezbarvý
Podklad: dřevo, kov
Aplikace: štětec, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 7-11 m2/1 l
Ředidlo a mytí pomůcek: S6005, xylen
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 

Aktivlak je syntetický, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných chat, oken, plotů, pergol a předmětům. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. UV filtr zabraňuje stárnutí nátěru. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.