AktivLak® S1002 Univerzální

AktivLak je syntetický, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. 

 


133 Kč 143 Kč 193 Kč 215 Kč 821 Kč od 133 Kč
  • Balení
  • Odstín
Kategorie: Laky syntetické, epoxidové, mořidla
Odstín: bezbarvý lesklý, bezbarvý polomatný
Podklad: dřevo, kov
Aplikace: štětec, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C až 30 °C
Vydatnost: 7-10 m2/1 l
Ředidlo a mytí pomůcek: S6006, S6001-pro stříkací zařízení
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu, nesmí zmrznout!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Zdraví škodlivý při vdechování. Může vyvolat genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 

AktivLak je syntetický, rychleschnoucí, lesklý lak s UV filtrem pro interiér i exteriér. Používá se k nátěrům dřevěných podhledů, poliček, obložení stěn a dalších. Lak je vysoce lesklý a tvrdý. Zaschlý nátěr má dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkému prostředí. Lak doporučujeme i k nátěrům kovů, které jsou součástí dřevěných předmětů.