Terpentýnový olej

Efekt lupa
  • 1 z 2

Terpentýn se používá jako ředidlo do barev.


228 Kč 369 Kč od 228 Kč
  • Balení
Kategorie: Fermeže / Oleje
Odstín: bezbarvá kapalina s typickým zápachem
Ředidlo a mytí pomůcek:: lakový benzín
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zdraví škodlivý při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.
 

Terpentýn se používá jako ředidlo do barev.