DOVOLENÁ 2022: od 30. 6. do 8. 7. 2022 máme firemní dovolenou. Objednávky budou vyřizovány po 11. 7. 2022. Děkujeme za pochopení.

Fermež napouštěcí

Efekt lupa
  • 1 z 2

Používá se k napouštění dřeva, omítek aj. savých materiálů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. 

 

Upozornění

Výrobek podléhá ADR přepravě! Podrobnosti a cenu najdete na stránce Doprava.


123 Kč 227 Kč 782 Kč 1 877 Kč od 123 Kč
  • Balení
Kategorie: Fermeže / Oleje
Odstín: žlutohnědý
Mytí pomůcek: lakový benzín
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +10 °C až +25 °C
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu. Chraňte před přímým sluncem!
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může způsobit ospalost nebo závratě. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 

Používá se k napouštění dřeva, omítek aj. savých materiálů pod olejové, fermežové, syntetické a disperzní nátěrové hmoty. V kombinaci s ochrannými látkami a lakovým benzínem chrání dřevo před napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy.

 

Upozornění

Výrobek podléhá ADR přepravě! Podrobnosti a cenu najdete na stránce Doprava.