Penetrace univerzální

Efekt lupa
  • 1 z 2

Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry. 

 


64 Kč 188 Kč od 64 Kč
  • Balení
Kategorie: Disperze a penetrace
Odstín: světle modrý
Podklad: omítky, beton, zdivo, lepící malty
Ředidlo a mytí pomůcek: voda
Aplikace: malířská štětka, štětec, váleček, stříkací zařízení
Aplikační teplota: teplota podkladu i prostředí musí být nad +5 °C
Vydatnost: 20-100 m2/kg podle savosti podkladu
Skladování: +5 °C až +25 °C v suchu
Záruční doba: 24 měsíců od data plnění uvedeného na obalu v neporušeném balení
Specifická rizikovost: není
 

Je určená jako podkladní nátěr savých stavebních materiálů před finální úpravou interiérovými a exteriérovými nátěry. Zlepšuje sjednocení savosti podkladu, zpevnění podkladu a zvyšuje přídržnosti nátěrů, stěrek, lepidel či tmelů.

Konzistence penetrace je speciálně upravena pro snadnější aplikaci bez stékání a ukapávání.

 

Nebo lze penetraci dále ředit viz tabulka níže a penetrovat v tekuté konzistenci větší plochy.

 

doporučené ředění vydatnost konzistence podklady
neředěný nátěr 1 kg 20 m2 krémová velmi savé podklady
cihly, štuky, porobeton...
nátěr ředěný 20 % vody
1 kg + 0,2 l vody
30 m2 krémová savé podklady
omítky, břizolit, hrubý beton...
nátěr ředěný 40 % vody
1 kg + 0,4 l vody
35 m2 krémová nesavé podklady
sádrokarton, hlazený beton, střešní krytiny, sádrové omítky...
další možné ředění vydatnost konzistence podklady
nátěr ředěný 1 : 3
1 kg + 3 l vody
80 m2 tekutá savé podklady
omítky, břizolit, hrubý beton...
nátěr ředěný 1 : 5
1 kg + 5 l vody
120 m2 tekutá nesavé podklady
sádrokarton, hlazený beton, střešní krytiny, sádrové omítky...

Penetrace univerzální