DOVOLENÁ 2024: od 1. 7. do 7. 7. 2024 máme firemní dovolenou. Objednávky budou vyřizovány od 8. 7. 2024. Děkujeme za pochopení.
Novinka

Gelový podpalovač

K rychlému a efektivnímu zapálení ohně v kamnech, krbech a při grilování.


122 Kč
Kategorie: Čistící přípravky
Balení: 1 l
Záruční doba: 36 měsíců od data výroby uvedeného na obalu
Specifická rizikovost: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolu. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
 

Gelový podpalovač je určený k rychlému a efektivnímu zapálení ohně v kamnech, krbech a při grilování. Rovněž se hodí pro rychlé podpálení dřevěného uhlí a briket. Stačí aplikovat podpalovač na palivo a hořlavá látka bezpečně a rychle usnadní podpálení. Gelový podpalovač je vhodný i pro přípravu fondue. Hoří bez zápachu a neodkapává.

 

 

Tipy

ico-krb ico-gril ico-kamna

 

KRBY, KAMNA A GRILY

Aplikujte přiměřené množství gelového podpalovače na několik míst a zapalte ho. V případě opakovaného zapálení počkejte až ohniště vychladne, nebo gel aplikujte mimo ohniště na kousek dřeva a následně vložte do prostoru ohniště a opatrně zapalte.

Nikdy nepřidávejte podpalovač přímo z láhve do hořícího ohně!!!

ico-fondue

 

FONDUE A STOLNÍ GRILY

Nalijte gel do hořáku až po maximálně doporučenou úroveň pro fondue a zapalte ho. Přidejte další podpalovač až předchozí zcela vyhoří a hořák vychladne. Následujte pokyny, které jsou uvedeny v návodu od výrobce fondovače.